Top

Szanowni Mieszkańcy Kamen! Nasze miasto potrzebuje nowego burmistrza!

Jako bezpartyjny i wolny od wszelkich wpływów politycznych kandydat, staram się objąć ten urząd i wziąć

odpowiedzialność za wszystkie związane z nim zadania.

Urodziłem się 53 lata temu w kamenskim szpitalu.

Czuję się głęboko związany z moim miastem – tu się wychowałem – dzieciństwo spędziłem na rynku „Alter Markt“, zdobyłem średnie wyksztalcenie, wdychałem zarówno świeże powietrze jak i węglowy pył. W Kamen nauczyłem się rozumieć, czym jest człowieczeństwo, szacunek dla drugiej osoby, poznałem wartość pracy zespołowej.

Dotychczasowe lata mojej kariery zawodowej poświeciłem prowadzeniu licznych projektów z dziedziny planowania regionalnego, socjokulturowego oraz urbanistyki w wielu krajach europejskich.

Zebrane w tym czasie doświadczenia pozwalają mi właściwie ocenić zadania i szanse, przed którymi stoi Kamen. Dzięki nim nauczyłem się, iż kształtowanie miasta i rozwiązywanie jego problemów jest możliwe jedynie przy aktywnym współdziałaniu jego mieszkańców.

Problemy i tematy związane z miastem są wyzwaniem. Ich rozwiązanie jest możliwe jedynie przy ścisłej współpracy urzędów miejskich i lokalnej społeczności. Podstawowym celem jest wspólne działanie Zarządu Miejskiego i obywateli.

Do  tej  pory  jedynie  towarzyszyłem  wszelkim  zmianom  w  moim  mieście.  Teraz  pragnę  te  zmiany kształtować. To zadanie ściągnęło mnie z dalekiej Europy z powrotem w moje rodzinne strony.

Pragnę zostać burmistrzem, aby iść wspólną drogą z Wami, mieszkańcami miasta moich tożsamościowych korzeni.

Proponowane przeze mnie koncepcje z pewnością wspólnie wprowadzimy w nasze codzienne życie. Teraz trzeba jedynie wziąć się do pracy.

Oddajcie 17 czerwaca swój glos na mnie, a będziecie mieli realny wpływ na współuczestniczenie w kształtowaniu miasta!

 

KAMPANIA

Już w trakcie kampanii przedwyborczej na burmistrza, staram się zbliżyć do siebie mieszkańców. Potrzebna jest nam wspólna strategia do ulepszenia wzajemnej współpracy w celu odnowy miasta.

Moja kampania składa się z czterech elementów: słuchać, debatować, pertraktować, odnowić. Elementy te tworzą podwaliny konstruktywnej i udanej komunikacji w celu przeprowadzenia pozytywnych zmian.

Moim  celem  jest  stworzenie  planu  generalnego,  wizji  i  strategii  dla  Kamen,  wypracowanych  przez wszystkich mieszkańców miasta.

Te cztery słowa są dla mnie punktem wyjścia dla moich wyobrażeń o naszym wspólnym życiu i pracy w

Kamen już niedalekiej przyszłości.

W sobotę 26. maja odbędzie się debata „Miasto mówi”, na którą zapraszamy  zainteresowanych członków i członkinie naszej lokalnej społeczności.

Wszystkie przedstawione tego dnia idee i wizje zostaną wzięte przeze mnie pod uwagę. Wyniki wspólnych rozmów stanowić będą bazę konkretnych celów pierwszego etapu mojej pracy, a także i urzędu miejskiego.

Potrzebna nam również nowa interpretacja porozumienia politycznego w Kamen. Porozumienia obejmującego zarówno wszystkie generacje, różnorodność kulturową i styl życia.

Nowa działalność polityczna musi skupić się przede wszystkim na integracji wszystkich mieszkańców miasta, niezależnie od statusu majątkowego, czy tez dotychczasowego społecznego zaangażowania.

Kto pertraktuje, ten działa. A więc do dzieła!